Andreas Bruce

Här kommer lite information om den huvudperson som min uppsättning ”Jag vet vem jag är” på Gotlands Länsteater i höstas handlade om:

Therese Andreas Bruce
År 1808 föddes Therese i den adliga familjen Bruce. Therese kände sig redan från början som en pojke och bestämde sig i sextonårsåldern, trots motstånd från omgivningen, för att leva sitt liv som man. Medicinalrådet Anders Johan Hagströmer undersökte den unge Bruce och skrev ett intyg att denna person ”vore i hög grad Hermaphrodite eller tvåkönad, och ej ägde fullkomlige födslodelar för någondera könet men att dock syntes, som delarne voro med det manliga närmare öfverensstämmande”. Therese Bruce blev därmed Andreas Bruce.

Bruce hade planer på att gå till sjöss men hamnade i stället på Gotland, anställd av den kände handelsmannen Jacob Dubbe vid Rosendals gård i Follingbo. Han levde och arbetade sedan på ön fram till sin död 1885.
Vid trettio års ålder blev Bruce gravid. Rädslan för omgivningens dömande attityd gjorde att han tvingades föda sin dotter i hemlighet och genast lämna bort barnet efter födelsen till en fostermor.
Efter några år övertog Bruce vårdnaden av barnet i samband med att han flyttade till Öja på södra Gotland och blev sambo med Maria Lindblad och hennes dotter. Bruce försörjde sig på skrivarbeten och genom att undervisa. Andreas och Maria hade planer på giftermål men förvägrades tillstånd av kyrkan och Bruce var inte heller välkommen till nattvarden med hänvisning till att han levde i ett s. k. syndigt förhållande.
Bruce skrev en levnadsberättelse mot slutet av sitt liv. Den sträcker sig fram till den tid då huvudpersonen var i 40-årsåldern och upplevde en andlig kris. Efterlämnat finns också ett antal brev som Bruce skrev till sin dotter då denna tjänade i olika hem på Gotland. Tidsmässigt tar breven vid ett tiotal år efter det att levnadsberättelsen slutar. Det sista brevet är från 1881.
I boken Therese Andreas Bruce. En sällsam historia från 1800-talet utgiven av Inger Littberger Caisou-Rousseau (Makadam förlag 2013) återges, efter ett långt introducerande kapitel, levnadsberättelsen samt breven och en versberättelse författad av Bruce. Originalhandlingar finns på Landsarkivet i Visby.
Lägg märke till att det är Andreas’ flicknamn Christina Therese som angetts på graven trots att han levde hela sitt vuxna liv som man.
En längre artikel om Andreas Bruces liv finner du här: